+30 (2310) 617031 | (2310) 682490 info@belocked.gr
BeLocked - Τραπέζι με υποδοχή που κλειδώνει σε ομπρέλα θαλάσσης & χρήση ντουλαπιού με μηχανική κλειδαριά που κλειδώνει με πολλαπλούς συνδυασμούς κωδικών, εξοπλισμένο με θήκες ποτηριών και πτυσσόμενη προέκταση τραπεζιού.

Όροι – Προϋποθέσεις

BeLocked όροι και προϋποθέσεις

Όροι – Προϋποθέσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη δική σας από το εργοστάσιό μας στην Θεσσαλονίκη και με δικά σας έξοδα. Εναλλακτικά και κατόπιν αιτήματός σας αναλαμβάνουμε εμείς την μεταφορά των προϊόντων με το ανάλογο κόστος.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα προϊόντα μας παραδίδονται συσκευασμένα από την εταιρία μας με υλικά που προσφέρουν την ασφαλή μεταφορά τους.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των προϊόντων αμπαλαρισμένα για μεταφορά από το εργοστάσιό μας, να υπολογίζεται σε διάστημα 30-40 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής κάθε παραγγελίας και με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί όλο το ποσό.


ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των προϊόντων θα γίνεται σε δύο δόσεις: 50% προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό  της εταιρίας μας με την παραγγελία και εξόφληση το υπόλοιπο 50% σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας πριν την φόρτωση από το εργοστάσιό μας για μεταφορά. Εάν η μεταφορά γίνεται από εμάς θα εξοφλείται πριν από την φόρτωση των προϊόντων.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαστάσεις είναι τυποποιημένες σε γραμμή παραγωγής. Κατόπιν συνεννοήσεως μπορεί να γίνει παραγγελία κατασκευής ειδικών διαστάσεων.


ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα βασικά χρώματα δεν έχουν κάποια επιπλέον επιβάρυνση, εκτός των λευκών αποχρώσεων, σε περίπτωση που θα πρέπει να καλύψουμε τα νερά του ξύλου και να μην φαίνεται η φυσικότητά του.


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Το λογότυπο της εταιρίας μας (BILIS HOUSE) που υπάρχει διακριτικά επάνω στα προϊόντα (στον τάκο στα τραπέζια και στο χερούλι ή στο πλαϊνό του box), είναι  με πυροσφραγίδα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Μπορεί επίσης να μπει και οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση από χορηγό ή επιχείρηση, με το ανάλογο κόστος για τον αγοραστή.


ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση παραγγελίας από την στιγμή που θα δοθεί προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώνεται μια φόρμα παραγγελίας, την οποία παρέχουμε εμείς.


ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση των προϊόντων όσον αφορά το κομμάτι των ξύλινων κατασκευών και της κλειδαριάς είναι 1 χρόνος και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών τεμαχίων και αστοχία υλικών. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε (βίδες, πέταλα) είναι ανοξείδωτα, η κόλλα είναι ανθυγρή, η μηχανική κλειδαριά από υλικό ABS εξωτερικά – ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερικά (ανοίγει και καθαρίζεται) και οι ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακάζ θαλάσσης σημύδα – ιρόκο – έλατο. Η εγγύηση αυτή μπορεί να επεκταθεί για παραπάνω χρόνια, αρκεί να γίνεται κάθε χρόνο περιοδική συντήρηση, από δικό μας συνεργείο με έξοδα του αγοραστή.


ΚΛΕΙΔΙ MASTER KEY

Το κλειδί Master Key που παρέχεται μαζί με τα προϊόντα είναι 1 τεμάχιο ανά 25 τραπέζια. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον κλειδιών μπορεί να γίνει κατόπιν παραγγελίας.


ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.